The future of transportation

Shift Hyperloop

Shift jobber med å implementere det neste logiske steget innenfor person- og varetransport, nemlig Hyperloop. Idéen har eksistert lenge, men ble nylig popularisert av Gründer og semi-kjendis Elon Musk. Nå jobber mange lag over hele verden med å lage en fungerende prototype for å delta i SpaceX sin Hyperloop Pod konkurranse i California, Shift er en av de lagene.
Shift skal ta steget videre og utvikle helt ny magnetisk levitasjon og elektromagnetisk fremdrift, dette kun så vi får oppfylt vårt primærmål; Å skape fremtidens transportteknologi, med morgendagens ingeniører!

Det er bare å ta kontakt om du har flere spørsmål, vi liker å høre fra dere! Du kan nå oss på Contact@ShiftHyperloop.com.To join us you have to be a student at NTNU, other than that we require no special grades, area of study or year. See you soon! ;)